Banken ville kaste ut næringslivskunden da banken ikke greide å finne ut hvor alle pengene de fikk overført, stammet fra. Kunden med saudiarabiske eiere protesterte. Et forlik gjør at banken får viljen sin – om en stund.