Kommunalt foreldreutvalg etterlyste mer fokus på innhold og kvalitet i moldeskolen fra politikerne. – En skole er veldig mye mer enn bare et bygg.