Det er varslet at ekstremværet «Hans» vil bringe med seg store mengder nedbør gjennom mandag og tirsdag. Molde kommune forbereder seg på blant annet jord- og flomskred, og anbefaler innbyggere om å reise fra utsatte steder.