Folk har delte meninger om løsningen for kasting av hageavfall i Årødalen. Hvorfor er ikke løsningen der den samme som på Varhol?