Flere fikk ikke kjøre videre etter kontroll på Ørskogfjellet