Kutt i støtte til marin forsøpling er en fallitterklæring ovenfor en folkebevegelse som ønsker å ta vare på havet. Nå må politikere kjenne sin besøkstid og femdoble bevilgningene til tiltak mot marin forsøpling i neste års statsbudsjett.