Styret i Møreforsking har bestemt seg for å rendyrke den maritime forskningsprofilen. Nå har de fleste ansatte ved moldekontoret blitt sagt opp.