Planlegger du smart, er det mulig å gjøre mye ut av en knøttliten rekkehushage.