Molde kommune har en visjon om å være landets mest næringsvennlige kommune. Dette mener næringslivsledere må på plass.