De 36 fastlegene i Molde har en bønn til ledelsen i kommunen: – Vent med å innføre Helseplattformen! Hvis ikke, frykter de en betydelig svekkelse av fastlegeordninga.