Kraftfondet og Utviklingsfondet i Molde kommune delte ut nesten 9 millioner kroner i fjor til tiltak i indre deler av kommunen.