– Jeg er ydmyk overfor de oppgavene som venter, men glad for å ha fått tilliten.