Den ene mannen som ble dømt etter innbruddet hos Urmaker Jermstad ville anke dommen, men det sier Frostating lagmannsrett nei til.