Romsdaling får forlenget fengselsopphold etter kjøring i ruspåvirket tilstand.