Enorme summer må til dersom vegene, broene og tunnelene i fylket skal opp til normal standard.