Regjeringen med Senterpartiet og Arbeiderpartiet lovet allerede i Hurdalsplattformen i 2021 at vi skulle opprette 20 nye tjenestesteder.