Folkehelsestatistikken for Molde kommune forteller (tall fra 2022) om en økende andel personer i husholdninger med vedvarende lavinntekt og at det har vært en økning spesielt blant barn. Trolig er denne situasjonen i en forverrende utvikling!