Det er med forundring jeg leser Fylkeskommunedirektørens forslag om ikke å anbefale omklassifisering av vegen fra Molde til Nyhamna – fylkesveg 662 til riksveg.