Disse spørsmålene kommer hvert år, og faktisk har svaret forandret seg.