Leseren blir ofte forstyrret av folk som filmer og sender meldinger under konserten. Etiketteeksperten advarer mot vrede fra scenen og har et mer lavmælt råd.