Klarer dere å gjennomføre dette uten å bryte lovfestede rettigheter til brukerne? Hvordan tenker dere å informere pårørende/ verger?