Ulstein Verft kjøper Motus-kraner for over 50 millioner kroner.