Fylkeskommunen ber reisende med togbuss om å være forberedt på manglende korrespondanser.