Kommer musikken, jazzen, musikerne og det verdifulle publikum til sin rett i Alexandraparken? Blir det for folkelig og for lite jazz, eller motsatt; for mye jazz og for lite folkelig?