Jeg representerer Sjøvik Group, en familiebedrift lokalisert i Sjøvika i Midsund, med historie tilbake til 1903. Det er nå fjerde generasjon som viderefører driften.