Skjermbruk i norske skoler får stadig mer oppmerksomhet, og er et tema som opptar oss i Høyre sterkt. Vi mener det er nødvendig med en grundig gjennomgang av bruken av digitale verktøy i skolen, spesielt for de yngste elevene.