Like før Fylkestinget i Møre og Romsdal skulle behandle høringsuttalelsen til kommende NTP, presenterte avisen Romsdals Budstikke en meningsmåling om hvilket alternativ folket i Møre og Romsdal mener er den beste måten å krysse Romsdalsfjorden på. Alternativet som fikk størst oppslutning var fortsatt ferge.