Dette er tema i valgkampen hvor man stort sett er enige om at dette er et stort problem de kommende år. Ikke noe nytt.