Det er fare for ekstreme mengder nedbør i store deler av Sør-Norge de neste dagene.