Elinett har i dag gjort ekstra forberedelser for å møte utfordringer som ekstremværet Hans kan medføre.