Regjeringen gir ekstrabevilgning på 115 millioner kroner til skolebøker.