Etter at ein søkar trekte seg, står det no berre eitt namn igjen på lista over søkarar til rektorstilling ved Tøndergård skole.