Mannen sa han ikke husket noe fra hendelsen. Det hjalp ikke.