Romsdaling i 60-årene ville feste uten innblanding fra politiet.