Rødt dobler kommunestyregruppa etter fintellingen.