Etterspørselen etter arbeidskraft er høy her i fylket, med mange nye utlyste stillinger. Det er færre arbeidsledige her etter to år med pandemi, enn før landet stengte.