9 av 10 ganger nordmøringer skal på sjukehus i framtida, kan de dra til sjukehuset i Kristiansund. Så rikholdig blir tilbudet der. Men psykiatrien burde også fått plass, mener tillitsvalgte.