Med flere spillere tilbake fra skade, er Erling Moe tvunget til å sette klassespillere på benken.