Du skal ikke ha kjørt langt på norske veger før du oppdager problemet.