Robin Holmes har 40 hyttetomter i Jordalsgrend, men hvem bygger seg hytte et sted det ikke er ordentlig løyper?