INP klarte å snike seg med og fikk den siste av 27 plasser.