Særlig én bolig skilte seg ut på pris i overdragelsene for mai.