Det virker som om mange ignorerer et av de viktigste samfunnsoppdragene i debatten om akser, og det er å bygge bedre infrastruktur fra primærnæring, via produksjon og til eksport.