«Rem Power» er det første nybygget som er skreddersydd for å jobbe med havvind som Vard har bygget fra grunnen av.