35 barn og unge venter på fosterhjem i region Midt-Norge. Tilgjengelige fosterhjem er mangelvare over hele landet, også vårt fylke.