Det tek minst ein menneskealder for å få fram og realisere eit større samferdsels- prosjekt.