Marit Berg Øien regner ikke med å få reise hjem i dag.