Det er et mylder av folk i gatene i Molde, og i dette mylderet har vi i hvert fall to kategorier folk; de som rydder og de som roter.