Ein ny generasjon brukarar, sagbruk i fellesskap og eit oppussingsprogram på TV, er nokre stikkord for aktivitet og optimisme i den veglause grenda under Ramnefjell.