Møre og Romsdal fylkeskommune har fått seks søkjarar til jobben som ny juridisk sjef.